Wikia

Golden Girls Wiki

Vito Grisanti

356pages on
this wiki
Talk0

Vito Grisanti was the brother of Sophia Grisanti-Spirelli-Petrillo-Weinstock, Angelo Grisanti, Jr., Regina Grisanti and Angela Rachel Vecchio.

Around Wikia's network

Random Wiki